fbpx

Znalecký posudek

Zástavní právo

Věcné břemeno

Spoluvlastnictví

Výlučné vlastnictví

Geometrický plán GP

Plomba

List vlastnictví

Katastrální mapa

Katastrální úřad

Uvažujete o prodeji?

Stačí málo a můžeme se do toho pustit

 

  1. Emailem, telefonicky či osobně si vzájemně sdělíme bližší podrobnosti.
  2. Zjistíme, zda Vám vyhovuje naše strategie.
  3. Zjistíme, zda jsme si vzájemně sympatičtí.
  4. Dojde-li ke vzájemné shodě, pustíme se do toho.

Tel. +420 727 898 283